top of page

כיצד תאכפו בישראל הסכם גירושין שנחתם כאן?אכיפת הסכם גירושין שנחתם בארצות הברית בישראל

הגירה לארץ חדשה כרוכה בהתמודדות עם קשיים לא מעטים — שפה חדשה, מציאת עבודה, הסתגלות למסגרות חדשות, ריחוק מהמשפחה והחברים — אתגרים שלא פעם מובילים למשברים בזוגיות ולגירושים. מאחר שגירושים הינם הליך מורכב, ביחוד כשהוא מתרחש במדינה שאיננה מדינת המוצא, חשוב מאוד לדעת מהן האפשרויות ו/או הזכויות העומדות בפני כל אחד מהצדדים. עו"ד שרון אריאלי וסתיו וייס עם המידע שחשוב שתדעוComentarios


bottom of page