top of page

על יפוי כח מתמשך, אפוטרופסות וצוואה

עודכן: 25 ביולי 2021בשנים האחרונות מגיעים אלינו יותר ויותר לקוחות המעוניינים לחתום על יפוי כח מתמשך. אספנו עבורכם מספר שאלות ותשובות כדי לשפוך אור על מהות מסמך זה, מה ההבדלים בינו לבין אפוטרופסות או צוואה וכיצד אפשר לחתום עליו בתור תושבי חוץ.


מהו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות?


בעוד שאדם יכול לצוות מה ייעשה בעיזבונו לאחר פטירתו, עד לא מזמן לא היה יכול אדם אשר אינו כשיר משפטית לשלוט על ענייניו בעודו בחיים והורגש הצורך לתיקון החוק. בשנת 2016 פורסם תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962, אשר מגלם תפיסה חדשה לפיה כל אדם אחראי על חייו וזכאי לחיות אותם בהתאם לרצונו ולבחירתו, גם כאשר הוא אינו כשיר משפטית ואינו מסוגל לדאוג לענייניו. אחד החידושים שהביא עימו התיקון לחוק הינו כלי משפטי בשם "ייפוי כוח מתמשך".


מהו יפוי כח מתמשך?


מדובר במסמך המאפשר לכל אדם מעל גיל שמונה עשרה, בעודו בדעה צלולה וכשיר משפטית, לבחור את מיופי הכח שיוכלו לפעול בשמו באם הוא יגיע למצב שבו הוא לא יוכל לטפל בענייניו (למשל בשל ירידה ביכולותיו הקוגניטיביות). הממנה יבחר את מיופי כוחו ויוכל להנחות אותם כיצד לדאוג לענייניו הבריאותיים ו/או הרכושיים על ידי מתן הנחיות מקדימות בנושאים אלו במסגרת יפוי הכוח המתמשך.


אילו נושאים אפשר להסדיר ביפוי כח מתמשך?


ניתן להסדיר ביפוי כח מתמשך עניינים אישיים, רפואיים ו/או רכושיים. הממנה יחליט מה היקף ייפוי הכוח. לאחר שהחליט על היקף ייפוי הכוח, יוכל מיפה הכח לציין בפני עורך דינו מקרים אותם ירצה להסדיר ו/או להחריג מייפוי הכוח. לדוגמא: אפשר להגביל את יפוי הכח לנושאים מסוימים בלבד, כמו אשפוז פסיכיאטרי.


כמה מיופי כח אפשר למנות ביפוי כח מתמשך?


מיפה הכח יוכל למנות אדם אחד או יותר לטפל בעניינים המוסדרים ביפוי הכח, לקבוע אם מיופי הכח יפעלו ביחד ו/או לחוד, מה היקף האחריות והסמכויות של כל אחד מהם, מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם, וכיו"ב. היתרון במינוי מספר מיופי כח הינו שאם אחד מהם לא יוכל לפעול, יוכלו האחרים להמשיך ולפעול בהתאם לאמור ביפוי הכח.


מתי וכיצד נכנס יפוי כח מתמשך לתוקף?


יפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בענייניים אשר לשמם ניתן ייפוי הכוח או במקרה שהממנה קבע במפורש בייפוי הכוח תנאים מסוימים שהתרחשותם תביא לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. אם הממנה לא קבע תנאים כאמור, יפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקפו בהתבסס על חוות דעת רפואית שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין באותם עניינים שלשמם ניתן יפוי הכח.


מי יכול לערוך ולהחתים על יפוי כח מתמשך?

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. אפשר למצוא את רשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך באתר לשכת עורכי הדין**. הגשת יפוי הכוח תבוצע באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך אותו.


האם ניתן לחתום על יפוי כח מתמשך בחו"ל, ובפני מי?


ככל ואחד החותמים מתגורר בחו"ל, עמדת לשכת עורכי הדין כיום היא כי ניתן להחתים את הממנה ואת מיופה הכח על מסמכים הקשורים ביפוי הכח המתמשך על ידי עורך דין ישראליבחו"ל.

לפני כשבועיים הגיע אלינו לקוח שקיבל מהאפוטרופוס הכללי מכתב דחיית בקשה להפקדה של יפוי כח מתמשך בשל חתימתו בחו"ל בפני הקונסול ולא בפני עורך דין ישראלי. הסיבה לכך היא שהאימות על יפוי כח מתמשך אינו אימות חתימה פשוט אלא כולל הסברים על משמעותו של המסמך, ומאחר שהקונסולים פועלים כנוטריונים אך אינם עורכי דין ואינם בעלי הכשרה משפטית הם אינם יכולים להסביר למיופה הכח את משמעות חתימתו ולכן לא יכולים להעניק שירות זה בחו"ל.


מה ההבדל בין אפוטרופסות ויפוי כח מתמשך?


עד לתיקון 18, הדרך היחידה לטיפול בחסרי ישע הייתה באמצעות פנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס.

אפוטרופסות היא אמצעי משפטי שבו בית המשפט ממנה במסגרת הליך משפטי אפוטרופוס לטפל בענייניו של אדם שאינו מסוגל לנהל את חייו באופן עצמאי ולדאוג לענייניו. הבקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לרוב על ידי בני משפחתו של האדם והליך זה שולל את זכותו להחליט בענייניו, שכן ההחלטה האם למנות ואת מי למנות כאפוטרופוס נתונה בידי בית המשפט.


כיום, על פי התיקון, לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם קיימות אפשרויות המגבילות פחות את עצמאותו. כמו כן, התיקון הטיל הגבלות שונות על מינוי אפוטרופוס ועל סמכויותיו, בדרך המאפשרת יותר ביטוי לרצון האדם בעל המוגבלות.


בהשוואה למינוי אפוטרופוס, היתרון של יפוי הכח המתמשך הוא שהוא מאפשר לאדם לתכנן את העתיד ולמנות מיופה כוח בהליך קל יותר ובעודו בדעה צלולה, תוך בחירה חופשית של זהות מיופי כוחו בטרם קרות האירוע המצריך את הפעלתו, בלי הליך המשפטי ומבלי לסמוך על בית המשפט שיבחר את מיופה הכוח הנכון בשבילו.


מה ההבדל בין צוואה ויפוי כח מתמשך?


צוואה היא מסמך משפטי שבו מורה האדם מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו. העיזבון כולל את כל רכושו של האדם לרבות מיטלטלין ונכסי נדל"ן שצבר בחייו. בנוסף על ההוראות בענייני רכוש יכול האדם לפרט בצוואה את רצונו בתחומים שאינם כספיים, כמו למשל הנחיות לגבי ילדיו הקטינים ועוד. מי שאינו עושה צוואה, עיזבונו יחולק בהתאם להוראות שבחוק הירושה.


בעוד שצוואה קובעת מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר פטירתו, ביפוי כח מתמשך קובע האדם כיצד ייראו חייו ומה ייעשה בגופו וברכושו בעודו בחיים, באם יגיע למצב שלא יוכל לשלוט בענייניו ולקבל את החלטותיו בעצמו.


לסיכום, יפוי הכוח המתמשך הינו כלי משפטי חדשני ומתקדם המשאיר את השליטה בידי הממנה ולא משאיר שיקול דעת לבית המשפט, וכן מתייחס גם לעניינים רפואיים וגם לעניינים רכושיים עוד במהלך החיים ולא רק לאחר הפטירה. ניתן לחתום על יפוי כח מתמשך גם בפני עו"ד בחו"ל.

*האמור במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי אשר מטבע הדברים דורש בחינה מעמיקה של כל מקרה לגופו.


**משרדנו מוסמך לעריכת יפויי כח מתמשכים. לכל שאלה ניתן ליצור קשר www.weissarieli.com.


עו"ד שרון אריאלי וסתיו וייס

משרד עורכי דין וייס אריאלי ושות' – ישראל קליפורניה

Comments


bottom of page