top of page

יש כפל מבצעים ברשות המיסים!!***

אנו גאות לחגוג היום ניצחון נוסף של משרדנו, וייס אריאלי ושות', בהנהגתה הלא מתפשרת של עו"ד שרון אריאלי.


משרדנו ייצג אלמנת צה"ל, אשר קיבלה בהעברה ללא תמורה מילדיה בית פרטי למגוריה. אלמנת צה"ל מוכרת על ידי משרד הביטחון זכאית למס רכישה בשיעור של 0.5% בהתאם לסעיף 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974.


כמו כן, על פי סעיף 20 לאותן תקנות, מאחר ומדובר בהעברה ללא תמורה לקרוב היא זכאית להטבה בשיעור של שליש ממס הרכישה הרגיל: "במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל".


מכאן החלה מסכת ארוכה של סירובים. כל מפקח/רכז חוליה מסר את אותה גרסה:

"אין כפל מבצעים ברשות המיסים" את צריכה לבחור מסלול אחד: או הטבה של שליש ממס הרכישה הרגיל (של נישום רגיל ולא אלמנת צה"ל) או שיעור של 0.5% כאלמנת צה"ל, אך בשום ואופן לא שניהם.


דרשנו תימוכין בחוק, פרשנות חד משמעית כי אין כפל מבצעים, עברנו 4 מפקחים שונים, כולם ענו את אותה התשובה – שבקשה כזו אף פעם לא אושרה ושזה לא אפשרי.


החלטנו לא לוותר. ביקשנו שכל עוד אין הוראה ברורה כזאת בחוק האוסרת את השימוש בשתי ההטבות יחד, לא נקבל סירוב לא מנומק. סעיף החוק כפי שהוא מנוסח כיום מאפשר פרשנות מיטבה שכן מס הרכישה הרגיל של הנישומה במקרה הזה – אלמנת צה"ל – הוא 0.5% ולכן היא זכאית לשלם 1/3 (מאחר ומדובר בהעברה ללא תמורה) ממס הרכישה הרגיל שלה.


שיגרנו שאילתות לבכירים ברשות המיסים והלכנו עם התיק הזה עד ללשכת המפקח בירושלים. ביקשנו כי במקרה שניתן לפרש את החוק לטובת הנישום, על אחת כמה וכמה אלמנת צה"ל ועוד במקרה שהפרשנות מתיישבת עם לשון החוק הדבר יאושר.


אתמול הגיע הבשורה – אישרו לנו את הבקשה והנישומה קיבלה את שתי ההטבות יחד!


אנו נמשיך לעשות את המקסימום עבור לקוחות המשרד, נלחם ולא נוותר!

שילמת מס ביתר? לא אישרו לכם את הפטור עבור דירה יחידה כתושבי חוץ ממס שבח? מגיעות לכם הטבות שונות במס רכישה - נשמח לעמוד לשרותכם ונפעל ללא לאות לקבל את מה שמגיע לכם בהתאם לחוק ולתקנות.


*** אין לראות במאמר זה כייעוץ משפטי, המפורט לעיל מבוסס על המקרה הספציפי הזה. יש להוועץ בעורך דין עבור כל מקרה לגופו ובטרם כל עסקה.Comentarios


bottom of page