top of page

הרפורמה שמתכננת רשות המסים במיסוי מקרקעין בישראלבהמשך למה שכתבנו בנושא בחודש אפריל שעבר, הרפורמה שמתוכננת בחוק מיסוי מקרקעין בישראל על מנת להוריד את מחירי הדיור עולה שוב לסדר היום.

ישנה סבירות גבוהה כי אחד הצעדים של הממשלה החדשה יהיה קידומה של הרפורמה (תיקון 100 לחוק מיסוי מקרקעין) שניסה לקדם שר האוצר היוצא אביגדור ליברמן, אשר מטרתה המרכזית הינה לתרום להגדלת היצע הדירות בשוק. הרפורמה אושרה על ידי הממשלה הקודמת, אך לא התקדמה לשלב החקיקה ולאישור רשמי.

מדובר ברפורמה בת שבעה סעיפים, אשר כוללת צעדים כמו שינוי מדרגות מס הרכישה בעת רכישת דירה יחידה; ביטול הטבות לבעלי דירות שאינם תושבי ישראל; קיצור "תקופת השחלוף" - התקופה שבה משפרי דיור יכולים להחזיק בשתי דירות מגורים ועדיין להיחשב כבעלים של דירה יחידה; ביטול הטבת החישוב הלינארי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים, כשזו נבנתה על קרקע שהייתה פנויה בעת הרכישה, ונמצאה בבעלות המוכרים לפני שנת 2014; הכללת ההכנסות משבח ממכירת דירת מגורים בבסיס המס על הכנסות גבוהות; קביעה כי דירת מעטפת תהיה חייבת במס כדירת מגורים; והפחתה בשיעור מס השבח על קרקעות פרטיות שנרכשו לפני 7 בנובמבר 2001, כל עוד נבנו עליהן דירות מגורים בתוך תשע שנים.

כמובן שנעדכן אתכם בכל התקדמות או שינוי בנושא, מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו 😊

סתיו ושרון

Comments


bottom of page